🔹برگزاری وبینار اختلالات عملکرد جنسی زوجین

وبینار آنلاین اختلالات عملکرد جنسی زوجین، در تاریخ جمعه 20 تیرماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس دکتر مهساسادات موسوی به صورت رایگان برگزار گردید.