ثبت نام در انجمن

از همکاران عزیز تقاضا میشود نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه خود اقدام نموده تا با صدور کارت عضویت از مزایای پیوستن به انجمن بهرمند شوید.

🔹🔹وجه عضویت سالانه انجمن علمی مامایی استان اصفهان مبلغ 10 هزار تومان میباشد که به شماره حساب ۲۲۶۸۲۶۰۷۷ بانک رفاه شریعتی یا به شماره کارت(خانم شهابی)
5894 6315 6254 1680
به نام انجمن علمی مامایی استان اصفهان واریز و با مدارک زیر به ادرس ضمیمه ارسال کنید تا ثبت نام نهایی انجام شود.
دو قطعه عکس 3×4 پرسنلی
کپی کارت ملی یا شناسنامه
کپی مدرک تحصیلی یا اشتغال به کار
تکمیل فرم ضمیمه
ادرس:صندوق پستی
اصفهان_خ 469_84175