انجمن علمی مامایی استان اصفهان

آخرین اخبار

🔹انجمن علمی مامایی استان اصفهان

 

بارداری تجربه ای ستودنی است که خداوند مخلوق خود را در وجود بنده ای دیگر به نام مادر رشد می دهد و او را آرام آرام به حیطه مادری هدایت می نماید. در این ایام ویژه، مادر از طریق جنین خود با معنویتی خاص به خداوند نزدیک تر می شود، چرا که مخلوق کوچک خدا با پاکی خاص خود سلامت جسمی، روحی و معنوی را برای مادر و البته پدر به ارمغان می آورد. تولد یک پدیده خارق العاده الهی، و حاملگی و زایمان دوره ای ویژه و بسیار بزرگ در زندگی زنان محسوب می شود. این پدیده الهی، زن را سرشار از حس مادری، عطوفت و مهربانی می نماید و عشق خداوندی را در وجود مادر نمایان می سازد.

 

به روز ترین مقالات را در سایت انجمن علمی مامایی اصفهان دنبال کنید