برگزاری وبینار تخصصی طب فشاری در زنان و مامایی

وبینار آموزشی تخصصی طب فشاری در زنان و مامایی در تاریخ 25 و 26 دی ماه با تدریس دکتر محبوبه والیانی به صورت آنلاین برگزار گردید.