برگزاری وبینار آموزشی ماساژتراپی در زنان و مامایی

وبینار آموزشی تخصصی ماساژتراپی در زنان و مامایی در تاریخ 27 و 28 آذرماه با تدریس دکتر محبوبه والیانی به صورت آنلاین برگزار گردید.