🔹برگزاری وبینار بازتوانی پس از درمان سرطان سینه

وبینار بازتوانی پس از درمان سرطان سینه، در تاریخ جمعه 17 مردادماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس دکتر میترا ریحانی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام به سامانه ی آموزش مداوم www.ircme.ir مراجعه نمایید.