🔹برگزاری وبینار فارماکولوژی در مامایی

وبینار فارماکولوژی در مامایی، مورخ جمعه 10 مردادماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس دکتر مهساسادات موسوی به صورت آنلاین برگزار گردید.