🔹برگزاری وبینار ارزیابی سلامت جنین

وبینار ارزیابی سلامت جنین، در تاریخ جمعه 27 تیرماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس سرکار خانم معصومه پیرهادی به صورت آنلاین برگزار گردید.