🔹پیام تبریک رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز جهانی ماما

جمعیت مامایی کشور، با صبر، دانش و تجربه، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت حرفه ای، مهم ترین نقش را در حفظ سلامت مادر و کودک ایفا می کنند. تمام مردان و زنان مرهون منت ماماها هستند.