🔹اهدای تجهیزات حفاظتی به کادر مامایی بیمارستان های اصفهان

با گسترش بحران کرونا در کشور و اعلام کمبود وسایل حفاظتی پرسنل در بعضی مراکز استان اصفهان، انجمن علمی مامایی استان اصفهان بصورت مستقل و خود جوش با تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی جهت حفظ سلامتی همکاران ماما در عرصه بهداشت و درمان همت گمارد و تاکنون معادل بیست میلیون تومان، در طی دو مرحله توزیع به مراکز بهداشتی (جامع سلامت) و مراکز بیمارستانی شامل شهید بهشتی، شهید صدوقی، الزهرا، عسگریه، شهرضا، اردستان و لنجان، اقلام لازم را (گان، ماسک، کلاه، کاور کفش) را اهدا نموده است.

“به امید سلامتی و تندرستی مدافعان سلامت”
دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸