✅جلسه ی آموزشی مسئولین فنی مراکز مشاوره ی مامایی اصفهان

پیرو تشکیل سه جلسه ستاد مامایی مقابله با کرونا ویروس در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور معاونت درمان، اعضای هیات مدیره ی انجمن علمی و جمعیت مامایی اصفهان در تاریخ های 19 و 20 اسفندماه 98 و تهیه ی پروتکل های مامایی مراقبت از مادران (در بیماری کرونا ویروس)، اولین جلسه ی آموزشی مسئولین فنی مراکز مشاوره ی مامایی داوطلب اصفهان، جهت اجرای طرح مراقبت مادران باردار در منزل در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ برگزار گردید.
این جلسه سه ساعته با تدریس سرکار خانم دکتر محبوبه والیانی و سرکار خانم مرجان بیگی در زمینه مدیریت و مراقبت در شرایط متعدد بارداری، زایمان، پس از زایمان و شیردهی، تجهیزات مورد نیاز و چگونگی ورود به منازل، به منظور انجام مراقبت های صحیح، مشاوره و ویزیت دقیق مادران باردار در منزل تشکیل شد و کلیه ی آموزش ها و توصیه های لازم، به مسئولین فنی ۷ مرکز مشاوره ی مامایی داوطلب در استان اصفهان ارائه گردید.
دومین دوره ی آموزشی، برای آمادگی کامل پرسنل این مراکز نیز به زودی جهت اجرای طرح مذکور انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که مقرر شد تجهیزات حفاظت شخصی در برابر ویروس COVID -19 توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه و به نماینده ی این مراکز مشاوره مامایی تحویل گردد.