✅تشکیل جلسه ی ستاد مامایی مبارزه با کرونا مورخ ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۹۸🦠

به منظور اهمیت کنترل و لزوم مقابله با بیماری کرونا، این جلسه با حضور معاونت درمان، انجمن علمی مامایی و انجمن متخصصین زنان و زایمان، جمعیت مامایی و اعضای هیئت علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

پیرو مذاکرات انجام شده مقرر گردید:
🔹تعدادی از ماماهای داوطلب غیرشاغل (باسابقه و مهارت کافی) به منظور بهبود فعالیت در شرایط کنونی جامعه، با عقد قرارداد موقت در بخش های (زنان و مامایی،نوزادان) بیمارستان های مورد نظر استخدام گردند تا کمبود نیروی پرستاری نیز در سایر بخش های مراقبتی جبران گردد.

🔹مراقبت در منزل (homecare)
توسط مراکز مشاوره ی مامایی و با همکاری ماماهای داوطلب در این زمینه انجام خواهد شد که تاکنون ۷ مرکز مشاوره در اصفهان جهت فعالیت اعلام آمادگی نموده اند.
لازم به ذکر است معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پوشش و حفاظت ماماها را در این زمینه تامین خواهد نمود.

🔹هم چنین مرکز پشتیبانی تلفنی، جهت اختصاص شماره تماس ویژه برای پاسخگویی به سوالات مادران باردار توسط ماماهای محترم اقدام لازم را انجام می دهد که در طی چند روز آینده اجرا خواهد شد.
آماده کردن و آموزش ماماهای داوطلب در طرح مراقبت در منزل نیز از اولویت های برنامه می باشد.